Báo cáo tổng hợp ngân hàng Vpbank

Trung tâm SSC chính thức thông báo tới các anh/chị Giám đốc Vùng, Giám đốc Trung tâm/Giám đốc Chi nhánh/Trưởng phòng bán hàng các kênh BÁO CÁO TỔNG HỢP CRM

Báo cáo tuần (Từ 01/12/2014 – 12/12/2014)

Nội dung báo cáo bao gồm:

-          Báo cáo hoạt động CRM: thống kê số lượng cuộc gọi/cuộc gặp phát sinh mới tính đến ngày báo cáo theo từng Vùng/chi nhánh

-          Báo cáo số lượng Đầu mối khách hàng/Số lượng cơ hội bán tạo mới tính đến ngày báo cáo theo từng Vùng/chi nhánh

  Để xem báo cáo từng đơn vị kinh doanh xin các anh/chị vui lòng xem đăng nhập theo đường link tại đây!

Tổng hợp báo cáo tháng 11/2014

Nội dung báo cáo bao gồm:

-          Báo cáo hoạt động CRM: thống kê tần suất đăng nhập hệ thống, số lượng và hiệu quả hoạt động gọi/gặptheo từng Vùng/Kênh trong tháng 11/2014

-          Báo cáo số lượng Đầu mối khách hàng/Số lượng cơ hội bán tạo mới, số lượng đầu mối khách hàng chưa được phân bổ cũng như thực trạng tiếp cận đầu mối khách hàng được phân bổ từ 24/7 theo từng Vùng/Kênh trong tháng 11/2014.

-          Báo cáo thực trạng Closed won cũng như Closed won đạt SLA (Closed won trong vòng 5 ngày kể từ ngày phát hành/giải ngân) theo từng Vùng/Kênh trong tháng 11/2014

-          Báo cáo về tỷ lệ các khách hàng gán với các chiến dịch bán được khai thác thành công theo từng Vùng/Kênh trong tháng 11/2014.

-          Báo cáo về mức độ nhập liệu đầy đủ các thông tin trên CRM (Random checking) theo từng Vùng/Kênh trong tháng 11/2014

  Để xem báo cáo chi tiết xin các anh/chị vui lòng xem đăng nhập theo đường link tại đây!

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng


Comments