Công bố thưởng Tết dương lịch 2015

TGĐ vừa ký quyết định số 4709/2014/QĐ-TGĐ về việc phân bổ lương thành tích tối thiểu năm 2014 cho cán bộ nhân viên toàn ngân hàng và AMC. Số tiền này sẽ được gửi vào tài khoản của CBNV vào dịp Tết Dương lịch. Đây là nét mới so với thông lệ hàng năm.

Theo đó, CBNV đang làm việc theo hợp đồng chính thức tính đến 24/12 sẽ được thưởng lương thành tích tối thiểu theo thời gian làm việc thực tế trong năm 2014 và thu nhập cố định của cá nhân. 


Bên cạnh đó, nhân dịp năm mới 2015, Khối QTNNL cũng tặng quà bằng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng cho toàn thể CBNV chính thức trên toàn hệ thống.
Comments