Khối SME ngân hàng Vpbank tập trung tăng trưởng huy động

đăng 10:29, 1 thg 4, 2015 bởi Hoang Land   [ đã cập nhật 10:31, 1 thg 4, 2015 ]

Nhằm thúc đẩy huy động tháng 3 và hoàn thành KPI năm 2015, Khối SME ban hành chương trình thúc đẩy với mục đích khích lệ tối đa các Trung tâm trong việc đẩy mạnh huy động.

Đối với Trung tâm SME, trao thẩm quyền phê duyệt lãi suất cho GĐ.TT SME được + 0.2%, đảm bảo NIM 0.2%, GĐV + 0.3% và đảm bảo NIM 0.1% (QĐ 225-2015, áp dụng từ 30/3/2015).
Đặc biệt, khách hàng SME sẽ được hưởng lãi suất tăng từ 0.1 - 0.2% đối với hầu hết các kỳ hạn (QĐ 224-2015, áp dụng từ 21/3/2015) và tham gia nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn của VPBank.

Comments