Thông báo điều chỉnh nội dung lãi suất tối thiểu ưu đãi USD Khách hàng doanh nghiệp

đăng 03:40, 17 thg 4, 2015 bởi Một Cửa Vlog   [ đã cập nhật 03:40, 17 thg 4, 2015 ]
Thông báo điều chỉnh nội dung lãi suất tối thiểu ưu đãi USD Khách hàng doanh nghiệp

Ngày 16/4/2015, Tổng giám đốc VpBank ký Thông báo điều chỉnh nội dung lãi suất tối thiểu ưu đãi USD tại Thông báo số 146/TB-KHDN ngày 27/3/2015. Thông báo có hiệu lực từ ngày 16/4/2015.

Chi tiết xin vui lòng đọc file đính kèm.

(K.KHDN)
Comments